Szanowni Państwo.

Dostępny jest już plan konferencji, zapraszamy do zapoznania się z nim.

 

NSOŚ XXXVII 2014
23.09.2014-25.09.2014

Proponowane miejsce konferencji
Centrum Zdrowia i Wypoczynku
IKAR PLAZA
78-100 KOŁOBRZEG
ul. Wschodnia 35
www.ikar-plaza.pl

Ważne terminy:
Zgłoszenie uczestnictwa tematu i streszczenia do 15.05.2014
Wnoszenie opłat do 30.06.2014
Przesłanie pełnych tekstów do recenzji do 31.05.2014
Potwierdzenie przyjęcia artykułu do 15.06.2014
Rozpoczęcie konferencji 23.09.2014 15:00
Zakończenie konferencji 25.09.2014 12:00

Zgłoszenie publikacji

Zgłoszenie tematu i streszczenia (wg.wzoru umieszczonego poniżej w załącznikach) do 30.04.2014

Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji

Przed wniesieniem opłaty konferencyjnej należy wypełnić zgłoszenie (zgloszenie uczestnictwa w konferencji.doc) uczestnictwa w konferencji.

Dokumenty wymagane do publikacji w czasopiśmie Mechanik

Wraz z pełnymi tekstami referatów prosimy o przesłanie oświadczenia autorów (oswiadczenie_autora.doc) i streszczenia do czasopisma Mechanik (streszczenie_czasopismo Mechanik.doc)(wzory dokumentów znajdują się w załącznikach).

 

 

 

 

 

 

 

Wytyczne dla autorów: