XXXVII NAUKOWA SZKOŁA OBRÓBKI ŚCIERNEJ
pod patronatem Sekcji Podstaw Technologii Komitetu Budowy Maszyn PAN

KOMITET NAUKOWY
Honorowy Przewodniczący:
prof. dr inż. dr h.c. Henryk Żebrowski
Przewodniczący:
prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak
Wiceprzewodniczący:
dr hab. inż. Tomasz Królikowski, prof. PKo

Członkowie:

Błażej Bałasz (PKo),
Adam Barylski (PG),
Józef Borkowski (PKo),
Przemysław Borkowski (PKo),
Jan Burek (PRz),
Edward Chlebus (PWr),
Bożena Ciałkowska (PWr),
Piotr Cichosz (PWr),
Lucjan Dąbrowski (PW),
Włodzimierz Fiks (PŁ),
Józef Gawlik (PK),
Andrzej Gołąbczak (PŁ),
Wit Grzesik (PO),
Adam Hamrol (PP),
Daniela Herman (PKo),
 Lucyna Jaworska (IZTW),
Tadeusz Karpiński (PKo),
Mieczysław Kawalec (PP),
Jerzy Kozak (PW),
Andrzej Koziarski (PŁ),
Bogdan Kruszyński (PŁ),
Leon Kukiełka (PKo),
Leszek Kwapisz (PŁ),
Hubert Latoś (UTP Bydgoszcz),
Stanisław Legutko (PP),
Ryszard Lewkowicz (PKo),
Czesław Łukianowicz (PKo),
Krzysztof Marchelek (ZUT),
Mieczysław Marciniak (PW),
Krzysztof Nadolny (PKo),
Czesław Niżankowski (PK),
Bogdan Nowicki (PW),
Wiesław Olszak (ZUT),
Franciszek Oryński (PŁ),
Edward Pająk (PP),
Jarosław Plichta (PKo),
Stanisław Płaska (PL),
Janusz Porzycki (PRz),
Włodzimierz Przybylski (PG),
Adam Ruszaj (PK),
Bronisław Słowiński (PKo),
Jerzy Stós (IZTW),
Jan Szadkowski (ATH)
 Mirosław Urbaniak (PŁ),
 Edmund Weiss (PWSZ w Kaliszu),
Zenobia Weiss (PP),
Ryszard Wójcik (PŁ),
 Stanisław Zaborski (PWr),
Jan Żurek (PP)